ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
   
 

 
 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน   และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ   โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธี ในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญห าและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
      - งานสุขาภิบาลทั่วไป
      - งานสุขาภิบาลโรงงาน
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานชีวอนามัย

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
      - งานอนามัยชุมชน
      - งานสาธารณสุขชุมชน
      - งานสุขศึกษา
      - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
      - งานป้องกันยาเสพติด

งานรักษาความสะอาด
      - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
      - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
      - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - งานส่งเสริมและเผยแพร่
      - งานควบคุมมลพิษ
      - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      - งานติดตามตรวจสอบ

งานควบคุมโรค
      - งานการเฝ้าระวัง
      - งานระบาดวิทยา
      - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
      - งานโรคเอดส์

งานบริการสาธารณสุข
      - งานรักษาและพยาบาล
      - งานชันสูตรสาธารณสุข
      - งานเภสัชกรรม
      - งานทันตกรรม
      - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
 
 
   
     
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด