ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
   
 

 
 

ทต.แวงน่าง ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแวงน่าง"ร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล"


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในโอกาสดังกล่าวนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลพรหมสวัสดิ์ ร่วมตั้ง ปณิธานความดี อย่างน้อย 1 อย่าง ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

2.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

3. เพื่อสื่อสารนำแนวทางให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้มีโอกาสแสดงออกด้วยการตั้งปณิธานความดี

4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มีการแสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมความดีที่เริ่มจากตนเองและขยายผลไปสู่องค์กรและสังคม

5.เพื่อสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศไทย

***ปณิธานความดี*** ก็คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่า สมัครใจกระทำด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งดีๆ ที่มีผลโดยตรงต่อบุคคล ย่อมจะมีผลในทางอ้อมต่อการสร้างสรรค์สังคมด้วย หากคิดทำดีอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นพลังแห่งความดีที่เกื้อกูลต่อทั้งสังคมและประเทศชาติ

 -->>คลิ๊กเพื่อร่วมตั้งปณิธานความดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2559
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปี 2559
ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลแวงน่าง1

หน้าที่ [1] 2 >>

 
   
     
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด