ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
วัดเหนือแวงน่าง 
 
 
เสาหลักทต.แวงน่าง 
 
 
สวนสุขภาพ 
 
 
วัดใต้แวงน่าง 
 
 
 
วันท้องถิ่นไทย 2560 
 
 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 
 
 
ภาพกิจกรรม (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 ประกาศ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖...
 ประกาศ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ประกาศ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
 ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2559
 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปี 2559
 ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง...
 ทต.แวงน่าง ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแวงน่าง"ร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล&qu...
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
 
 
 
ประกาศ โครงการจ้างเหมาบริการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 1 ชุด
ปรกาศ จ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ประกาศ จ้างเหมาบริการช่วยงานในกองคลัง
ประกาศ จ้างเหมาบริการช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคนอกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 โครงการ หมู่ที่...
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อเนื่อง)
 
 
 
 
  ทต.แวงน่าง ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแวงน่าง"ร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล"  
  สอบถามตำแหน่งว่าง  
  คำนวณค่าภาษีป้าย  
  แสงสว่างบนเสาไฟ  
  กล้องวงจรปิดที่แวงน่าง  
   
 
 
 
 
 
 
   
       
 
 
       
 
   
       
 
 
       
 
 
       
 
       
 
     

 
ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
       
   
   
 
 
เริ่ม : 2009-12-16
ปิด : 2010-12-16
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์เทศบาลตำบลแวงน่าง?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
สวยปานกลาง
เฉย ๆ
 
     
 
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
     
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด